Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo jsou baptisté?

Baptisté jsou křesťanskou církví vzešlou z radikální reformace. Na českém území působí nepřetržitě posledních 150 let. Ale již v 16. století existovaly v českých zemích početné až desetitisícové skupiny tzv. anabaptistů, k jejichž odkazu se baptisté hlásí. Baptisté tak jako všechny křesťanské církve věří v Boha – Otce, Syna a Ducha svatého. Baptisté spolupracují s dalšími církvemi a respektují jejich víru i důrazy. Také baptisté mají své věroučné důrazy. Ježíše Krista, Božího Syna přijímají vírou jako svého osobního Spasitele, který jim odpustil hříchy a dává jim věčný život. Bibli přijímají jako Boží slovo, které je měřítkem víry, učení i životní praxe. Křest baptisté konají na základě vyznání víry v Ježíše Krista, obvykle úplným ponořením do vody. Jednotlivé baptistické sbory jsou v ČR sdruženy do Bratrské jednoty baptistů. Celosvětově patří baptisté mezi největší uskupení křesťanských církví a jejich počet je odhadován na více než 100 milionů věřících. V ČR se k baptistům hlásí přibližně 3500 věřících.